Trammi Beauty Room – 67 Trần Thiện Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72510, Việt Nam
Số điện thoại 0899 159 933
Trang web trammibeautyroom.com
Vị trí chính xác 107.713.583, 1.066.707.119


Địa chỉ Trammi Beauty Room ở đâu?

67 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 72510, Việt Nam

Giờ làm việc của Trammi Beauty Room như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Trammi Beauty Room là gì?

facebook: https://www.facebook.com/thebeautyroomhi/

Hình ảnh

Xem thêm:  Xuan Vo Beauty Spa, Phường 3