Trang sức Lucky – 112 Đặng Văn Ngữ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 869 96 59
Trang web trangsuclucky.vn
Vị trí chính xác 10.793.664.099.999.900, 1.066.688.458


Địa chỉ Trang sức Lucky ở đâu?

112 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trang sức Lucky như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trang sức bạc HANA - 177 Đ. Trần Hưng Đạo