Trang trí phòng karaoke PAH – 86/4 Ông Ích Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86/4 Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 973 95 39
Trang web
Vị trí chính xác 107.665.259, 10.664.497.689.999.900


Địa chỉ Trang trí phòng karaoke PAH ở đâu?

86/4 Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trang trí phòng karaoke PAH như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thiết bị điện Điện Quang - 645 Lũy Bán Bích