Trùng Dương Service – Trung Tâm Sửa Chữa, Thay Mặt Kính, Màn Hình ĐTDĐ, 436B/65 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 436B/65 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 649 49 49
Trang web trungduongservice.com
Vị trí chính xác 10.771.209.899.999.900, 10.666.797.229.999.900


Địa chỉ Trùng Dương Service - Trung Tâm Sửa Chữa, Thay Mặt Kính, Màn Hình ĐTDĐ ở đâu?

436B/65 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trùng Dương Service - Trung Tâm Sửa Chữa, Thay Mặt Kính, Màn Hình ĐTDĐ như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-16:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00]

Mạng xã hội của Trùng Dương Service - Trung Tâm Sửa Chữa, Thay Mặt Kính, Màn Hình ĐTDĐ là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/trungduongservice/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH Châu Thành, Tây Ninh, Khu Phố 03