Trung Nguyên E-Coffee – 77 Nguyễn Thái Học

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Nguyễn Thái Học, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 462 85 40
Trang web trungnguyenecoffee.com
Vị trí chính xác 107.928.366, 1.066.374.977


Địa chỉ Trung Nguyên E-Coffee ở đâu?

77 Nguyễn Thái Học, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Nguyên E-Coffee như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê MILANO - 440/49/28 Thống Nhất