Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina – Cơ sở Sư Vạn Hạnh, 23 Sư Vạn Hạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 315 55 44
Trang web jaxtina.com
Vị trí chính xác 107.708.421, 10.667.053.089.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina - Cơ sở Sư Vạn Hạnh ở đâu?

23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina - Cơ sở Sư Vạn Hạnh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Anh Văn Đông Phương Mới, 4 Đ. Quang Trung