Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Âu Việt – CS2 – 5c Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5c Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3718 6230
Trang web auvietschool.edu.vn
Vị trí chính xác 10.864.358, 1.066.166.734


Địa chỉ Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Âu Việt - CS2 ở đâu?

5c Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Anh ngữ Quốc tế Âu Việt - CS2 như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  NEST Academy, Phường 14