Trung Tâm Bảo Hành Makita – 60 Mạc Cửu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3859 4744
Trang web
Vị trí chính xác 107.502.809, 1.066.595.244


Địa chỉ Trung Tâm Bảo Hành Makita ở đâu?

60 Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Bảo Hành Makita như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sản xuất Kệ kho hàng, Kệ siêu thị Vinatech Group HCM - Lô C2-7, Đường N 7, KCN