Trung tâm Bảo hành OPPO HCM 4, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tản Đà Court, Lầu 1, tòa nhà, 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 0110
Trang web support.oppo.com
Vị trí chính xác 10.753.124.399.999.900, 1.066.644.546


Địa chỉ Trung tâm Bảo hành OPPO HCM 4 ở đâu?

Tản Đà Court, Lầu 1, tòa nhà, 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Bảo hành OPPO HCM 4 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  TRỌNG PHÚ mobile 5: Điện thoại - Ốp lưng - Sửa chữa, Phường 7