Trung Tâm Chuyên Khoa Tai Mũi Họng 350 – Vmed Clinic – 350A Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 350A Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2239 3212
Trang web vmed.clinic
Vị trí chính xác 108.613.058, 1.066.114.539


Địa chỉ Trung Tâm Chuyên Khoa Tai Mũi Họng 350 - Vmed Clinic ở đâu?

350A Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Chuyên Khoa Tai Mũi Họng 350 - Vmed Clinic như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Bs Nguyễn Mạnh Tuấn (CK: Tai-Mũi-Họng) - 439 Lê Văn Khương