TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CPA, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 0255
Trang web cpa.ou.edu.vn
Vị trí chính xác 107.767.837, 1.066.905.859


Địa chỉ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CPA ở đâu?

97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CPA như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-17:00], Thứ Năm:[08:30-17:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:00], Thứ Ba:[08:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh, 296 Đ. Lưu Hữu Phước