Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ TechK, 1 Phan Huy Chú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Phan Huy Chú, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71308, Việt Nam
Số điện thoại 0888 318 368
Trang web techk.vn
Vị trí chính xác 108.491.042, 10.677.261.229.999.900


Địa chỉ Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ TechK ở đâu?

1 Phan Huy Chú, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71308, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ TechK như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp Lê Ánh - 92 Nguyễn Đình Chiểu