Trung tâm dạy tiếng Nhật tại TPHCM – 135 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 896 90 63
Trang web youcan.edu.vn
Vị trí chính xác 107.971.685, 10.671.769.359.999.900


Địa chỉ Trung tâm dạy tiếng Nhật tại TPHCM ở đâu?

135 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm dạy tiếng Nhật tại TPHCM như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Địa chỉ email của Trung tâm dạy tiếng Nhật tại TPHCM là gì?

elizabethngo@youcan.edu.vn, customercare@youcan.edu.vn, Customercare@youcan.edu.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm dạy tiếng Hàn Tân Phú – NewSky, Phường