Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 12 – VJ99+334, Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VJ99+334, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 7900
Trang web gdtxq12.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 1.086.763, 10.661.769.539.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 12 ở đâu?

VJ99+334, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 12 như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Âm Nhạc Sao La, Phường 5