Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Capella Parkview – 3 Đặng Văn Sâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 403 77 88
Trang web capella-parkview.vn
Vị trí chính xác 10.809.334, 10.667.759.649.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Capella Parkview ở đâu?

3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Capella Parkview như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VANG MTD, Khu đô thị An Phú An Khánh