Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace – 98 Phan Văn Hớn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6255 8173
Trang web 0792 085 786
Vị trí chính xác Tân Thới An, Nhà hàng


Hình ảnh

Xem thêm:  DÊ TƯƠI TÊN LỬA 2, An Lạc A