Trung tâm Hội Nghị Tiệc cưới The Adora Grand View – 421 Ngô Gia Tự

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 421 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 3666
Trang web theadora.vn
Vị trí chính xác 10.757.964.999.999.900, 106.667.937


Hình ảnh

Xem thêm:  Rose Garden Wedding & Event - 568 Lũy Bán Bích