Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace – 156 Đường Lý Chiêu Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 309 77 88
Trang web daihy.com
Vị trí chính xác 107.395.602, 10.662.431.819.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace ở đâu?

156 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Yến Tiệc Đại Hỷ Palace như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phố nướng Tokyo Chánh Nghĩa, 145 Ngô Gia Tự