Trung Tâm Kim Hoàn – 5 Nguyễn Trung Trực

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 2152
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.501.099.999.900, 1.066.994.476


Địa chỉ Trung Tâm Kim Hoàn ở đâu?

5 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kim Hoàn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Golden Gerbera Mart - 71 Trần Huy Liệu, Phường 12