Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 2330
Trang web quatest3.com.vn
Vị trí chính xác 107.560.035, 1.066.786.412


Địa chỉ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ở đâu?

64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Diag Laboratories, 198 Nguyễn Thị Thập