TRUNG TÂM NHẬT NGỮ TATOSA – 31/18 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31/18 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6258 9638
Trang web tatosa.edu.vn
Vị trí chính xác 108.095.816, 10.671.445.399.999.900


Địa chỉ TRUNG TÂM NHẬT NGỮ TATOSA ở đâu?

31/18 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRUNG TÂM NHẬT NGỮ TATOSA như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng đại diện viện đào tạo quốc tế đại học Sejong - số 14 Đ. Số 11