Trung tâm Phục hồi chức năng Vĩnh Đức – 363 Lê Trọng Tấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 363 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3816 4074
Trang web vinhduc.com.vn
Vị trí chính xác 108.079.813, 10.661.907.599.999.900


Địa chỉ Trung tâm Phục hồi chức năng Vĩnh Đức ở đâu?

363 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Phục hồi chức năng Vĩnh Đức như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Mắt BS Tuấn - 128 Nguyễn Cửu Đàm