Trung Tâm Sách FAHASA Xuân Thu – 387-389 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 387-389 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0382 028 232
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 107.901.363, 1.066.887.197


Địa chỉ Trung Tâm Sách FAHASA Xuân Thu ở đâu?

387-389 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Sách FAHASA Xuân Thu như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Địa chỉ email của Trung Tâm Sách FAHASA Xuân Thu là gì?

fahasa-sg@fahasa.com.vn, ttshanoi@fahasa.com.vn, ttsxuanthu@fahasa.com.vn, ttcntt@fahasa.com.vn, trungtamptdl@cantho.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Đinh Tiên Hoàng - 8 Đ. Đinh Tiên Hoàng