Trung Tâm Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt Nam – HCM – 18 Phan Chu Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Phan Chu Trinh, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2201 2555
Trang web tamlytrilieunhc.com
Vị trí chính xác 108.186.985, 1.067.008.384


Địa chỉ Trung Tâm Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt Nam - HCM ở đâu?

18 Phan Chu Trinh, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Tâm Lý Trị Liệu NHC Việt Nam - HCM như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Connect and Inspire Yoga - 170 Kinh Đ. Vương