Trung tâm viễn thông quận 5, viettel quận 5 – 216 Hồng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 216 Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0866 222 900
Trang web viettelnet.vn
Vị trí chính xác 107.540.955, 1.066.543.298


Địa chỉ Trung tâm viễn thông quận 5, viettel quận 5 ở đâu?

216 Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm viễn thông quận 5, viettel quận 5 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Địa chỉ email của Trung tâm viễn thông quận 5, viettel quận 5 là gì?

viettelpay@viettel.com.vn, Cuongnd16@viettel.com.vn, dinhcuong.dlu@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO ĐẠC ĐỊA LONG - 17a/8 Đường 22, Linh Đông, Thủ Đức