Trung Tâm Viettel, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166/5/12 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 970 38 07
Trang web viettel.vn
Vị trí chính xác 10.767.765.299.999.900, 1.066.783.351


Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý K+ Bình Thạnh, Phường 5