Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh – 112 Lê Văn Duyệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Lê Văn Duyệt, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3510 8973
Trang web
Vị trí chính xác 107.904.463, 1.066.971.963


Địa chỉ Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh ở đâu?

112 Lê Văn Duyệt, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-16:00], Thứ Ba:[07:30-16:00], Thứ Tư:[07:30-16:00], Thứ Năm:[07:30-16:00], Thứ Sáu:[07:30-16:00], Thứ Bảy:[07:30-16:00], Chủ Nhật:[07:30-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường 1 Quận 6, Phường 1