Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 4, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 109/17 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 312 50 87
Trang web bdgdq4.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.651.386, 10.670.446.609.999.900


Xem thêm:  Trường Mầm Non Đỗ Quyên, Bình Hưng Hoà