Trường Cao Đẳng Hậu Cần 2, Hiệp Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Đ. Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 1895
Trang web
Vị trí chính xác 108.461.686, 10.677.764.289.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Quốc Tế Sài Gòn - 12 Trịnh Đình Thảo