Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh – 138 Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6293 3744
Trang web tuyensinh.hiast.edu.vn
Vị trí chính xác 108.568.122, 1.066.797.534


Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm luyện thi đại học Thống Nhất - 150 Bùi Thị Xuân