Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM – 460D Kinh Đ. Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 460D Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5404 7799
Trang web ich.edu.vn
Vị trí chính xác 10.740.519.299.999.900, 106.616.249


Địa chỉ Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM ở đâu?

460D Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Quốc Tế TP.HCM như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Khai Tâm, 84 Đồng Tâm