Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn – Công viên phần mềm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Công viên phần mềm, Toà nhà PTT – Lô số 07 76000, Hồ Chí Minh, Quận 12, TP, Thành phố Hồ Chí Minh 76000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7106 0222
Trang web caodangyduochcm.vn
Vị trí chính xác 10.855.288.999.999.900, 1.066.250.342


Địa chỉ Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn ở đâu?

Công viên phần mềm, Toà nhà PTT – Lô số 07 76000, Hồ Chí Minh, Quận 12, TP, Thành phố Hồ Chí Minh 76000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM - 37 Đường Ngô Tất Tố