Trường đại học Cảnh sát nhân dân – 179A Đ. Kha Vạn Cân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 179A Đ. Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 0550
Trang web dhcsnd.edu.vn
Vị trí chính xác 108.588.331, 10.675.543.359.999.900


Địa chỉ Trường đại học Cảnh sát nhân dân ở đâu?

179A Đ. Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường đại học Cảnh sát nhân dân như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Đại Diện ĐH Duy Tân tại TP HCM - 6 Đường Trần Nhật Duật