Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH – 475A Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5445 7777
Trang web hutech.edu.vn
Vị trí chính xác 10.801.617.499.999.900, 10.671.445.589.999.900


Địa chỉ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH ở đâu?

475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường đại học CNTT Gia Định, Tân Hưng