Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm – Cơ sở 3 – 15A Lương Minh Nguyệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15A Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3816 1673
Trang web hufi.edu.vn
Vị trí chính xác 10.760.769.999.999.900, 1.066.313.495


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ - 3F Đ.Nguyễn Hữu Thọ