Trường Đại học Hoa Sen – 8 Nguyễn Văn Tráng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 1991
Trang web hoasen.edu.vn
Vị trí chính xác 107.702.198, 1.066.925.234


Địa chỉ Trường Đại học Hoa Sen ở đâu?

8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Hoa Sen như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - Phường 25 Bình Thạnh VN