Trường Đại học Văn Lang – Cơ sở 1 – 45 Nguyễn Khắc Nhu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7105 9999
Trang web vanlanguni.edu.vn
Vị trí chính xác 107.627.168, 106.693.247


Địa chỉ Trường Đại học Văn Lang - Cơ sở 1 ở đâu?

45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học Văn Lang - Cơ sở 1 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường đại học Cảnh sát nhân dân - 179A Đ. Kha Vạn Cân