TRƯỜNG DẠY LÁI XE SÀI GÒN 131 TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ,PHƯỜNG 3,GÒ VẤP – 131 Đ. Trương Đăng Quế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Đ. Trương Đăng Quế, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 570 07 33
Trang web trungtamdaynghelaixe.vn
Vị trí chính xác 10.814.553.199.999.900, 1.066.820.929


Hình ảnh

Xem thêm:  Điểm hỗ trợ học viên - Trung tâm đào tạo lái xe Tiến Thành, Phường 14