TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE SÀI GÒN | Thầy Quyền Dạy Lái Xe, 354 Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 354 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0876 768 777
Trang web daylaixehcm.vn
Vị trí chính xác 107.990.058, 10.668.055.129.999.900


Địa chỉ TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE SÀI GÒN | Thầy Quyền Dạy Lái Xe ở đâu?

354 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE SÀI GÒN | Thầy Quyền Dạy Lái Xe như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30]

Mạng xã hội của TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE SÀI GÒN | Thầy Quyền Dạy Lái Xe là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/TruongDNTTlaixeSaiGon/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh