Trường Mầm Non 6 – 17 Hưng Hoá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Hưng Hoá, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3970 0401
Trang web
Vị trí chính xác 107.856.217, 1.066.606.707


Địa chỉ Trường Mầm Non 6 ở đâu?

17 Hưng Hoá, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non 6 như thế nào?

Thứ Hai:[06:45-17:00], Thứ Ba:[06:45-17:00], Thứ Tư:[06:45-17:00], Thứ Năm:[06:45-17:00], Thứ Sáu:[06:45-17:00], Thứ Bảy:[06:45-17:00], Chủ Nhật:[06:45-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường mầm non Tân Kiểng, 74 Số 3