Trường Mầm Non Chuồn Chuồn Kim mức giá – 2 Trần Khánh Dư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 850 25 09
Trang web chuonchuonkim.edu.vn
Vị trí chính xác 107.944.175, 106.690.231


Địa chỉ Trường Mầm Non Chuồn Chuồn Kim mức giá ở đâu?

2 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Chuồn Chuồn Kim mức giá như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Quân sự Thành Phố HỒ CHÍ MINH, Phường 12