Trường Mầm Non Họa Mi 14A, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 525 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 3342
Trang web
Vị trí chính xác 107.916.788, 10.666.927.179.999.900


Địa chỉ Trường Mầm Non Họa Mi 14A ở đâu?

525 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Họa Mi 14A như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Minh Châu - 46 Đường An Lộc