Trường Mầm Non Hoa Phượng – Số 1, đường số 2, Đường Rạch Cát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 1, đường số 2, Đường Rạch Cát, khu dân cư, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 5910
Trang web mnhoaphuong.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.309.629, 1.066.356.581


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Ánh Sao - 11 Nguyễn Văn Quá