Trường Mầm Non Lá Ngọc – 82 Đ. Trần Bá Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82 Đ. Trần Bá Giao, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 293 87 32
Trang web
Vị trí chính xác 10.831.695, 1.066.904.799


Địa chỉ Trường Mầm Non Lá Ngọc ở đâu?

82 Đ. Trần Bá Giao, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Lá Ngọc như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Giúp Việc Nhà Thiên Phúc - 759/32 Quang Trung