TRƯỜNG MẦM NON TÂY THẠNH – 175 Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 175 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3815 3802
Trang web mamnontaythanh.edu.vn
Vị trí chính xác 108.140.302, 10.662.365.159.999.900


Địa chỉ TRƯỜNG MẦM NON TÂY THẠNH ở đâu?

175 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TRƯỜNG MẦM NON TÂY THẠNH như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kid Town - Trường Mầm Non Song Ngữ - 68 Dương Thị Giang