Trường mầm non Thế Giới Mặt Trời, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Số điện thoại 028 7106 8268
Trang web littleems.edu.vn
Vị trí chính xác 10.783.470.099.999.900, 1.066.939.163


Địa chỉ Trường mầm non Thế Giới Mặt Trời ở đâu?

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường mầm non Thế Giới Mặt Trời như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30]

Mạng xã hội của Trường mầm non Thế Giới Mặt Trời là gì?

facebook: https://www.facebook.com/littleempreschool/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCK6hVIw5JEo1k7lOkWuQZ4A

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Mặt Trời 1, Phường 4