Trường Mầm non Tuổi Hồng, Linh Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8/8C, Linh Dong Street, Linh Dong Ward, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3897 1985
Trang web
Vị trí chính xác 108.418.216, 10.674.539.569.999.900


Địa chỉ Trường Mầm non Tuổi Hồng ở đâu?

8/8C, Linh Dong Street, Linh Dong Ward, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm non Tuổi Hồng như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00], Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Savio, Phường 16