Trường Mầm Non Việt Mỹ Úc (AVS) Bình Thạnh – 85 Tăng Bạt Hổ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7301 8479
Trang web avschool.edu.vn
Vị trí chính xác 108.104.698, 10.669.277.059.999.900


Xem thêm:  (HUFLIT) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ II, 10 QL22