Trường THCS An Lạc – QJ4C+J8H, Phùng Tá Chu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QJ4C+J8H, Phùng Tá Chu, An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 0943
Trang web thcsanlac.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.756.558.499.999.900, 1.066.208.654


Địa chỉ Trường THCS An Lạc ở đâu?

QJ4C+J8H, Phùng Tá Chu, An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THCS An Lạc như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS Lê Anh Xuân - 211/53 Đ. Vườn Lài