Trường THCS Âu Lạc, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6290 1616
Trang web thcsaulac.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.935.485, 10.665.775.579.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường THCS thị trấn Tân Biên, Tân Biên